VCA check stappenplan

VCA checklist stappenplan voor het behalen van een VCA bedrijfscertificering
VCA voor Bedrijven hanteert een VCA stappenplan dat in de loop van de jaren is aangepast en verbetert zodat u zich optimaal voorbereidt voor de certificeringsaudit van uw bedrijf. Door onze systematische en concrete aanpak wordt er aan alles gedacht en kan de uiteindelijke VCA bedrijfscertificering van uw bedrijf vlekkeloos verlopen.

 1. Oriënterend introductiegesprek
  Onze VCA expert analyseert samen met u welke VCA certificering het meest geschikt is voor uw bedrijf of organisatie. Het aantal medewerkers en eventuele vestigingen van uw bedrijf is bijvoorbeeld van invloed op de soort certificering. Aan de hand van deze beslissing zullen wij kijken welke vereiste procedures en registraties reeds worden uitgevoerd en over welke VCA relevante bedrijfsdocumenten u al beschikt. Ook zal een voorbeeld van ons VCA handboek met u worden doorgenomen, zodat u hier al bekend mee wordt. Samen met onze expert stipt u een weg uit naar een succesvolle certificering en kiest u de mate van ondersteuning die u het best lijkt.
 2. Offerte
  Naar aanleiding van de inventarisatie en uw wensen, zullen wij een scherpe offerte uitbrengen. De kosten hangen af van meerdere factoren, zoals de grootte van uw bedrijf en de hoeveelheid werk. Indien u een pakket kiest, heeft u al een goed beeld van de kosten.
 3. VCA handboek
  Indien u heeft gekozen voor een standaard VCA handboek, zal u het ontvangen. Het standaard VCA handboek bevat alle informatie die u nodig heeft om uw bedrijf succesvol te laten certificeren. Vanaf dat moment kunt u gelijk beginnen met het voldoen aan de normeisen van VCA. Heeft u gekozen voor een VCA handboek op basis van procedures? Dan zal er een op maat gemaakt VCA handboek worden opgesteld en samen met u worden doorgenomen. In het VCA handboek vindt u alle benodigde informatie en voorbeeld documenten. Op dit moment kunt u starten met bijvoorbeeld het uitvoeren van overleggen en werkplekinspecties. De benodigde registratieformulieren voor deze inspecties zijn ook opgenomen in het VCA handboek.
 4. Finaliseren van het VCA handboek en interne VCA audit
  Door het werken met het standaard/ op maat gemaakte VCA handboek, zullen er ongetwijfeld nog een aantal kleine aanpassingen plaatsvinden aan het VCA handboek. Na drie maanden zullen wij de interne VCA audit uitvoeren, een generale VCA check. Hierbij controleren wij of uw bedrijf reeds voldoet aan voldoende VCA normeisen. Hierbij controleren wij onder andere of alle juiste processen aanwezig zijn en bekend zijn bij de medewerkers en wordt er op één of meer werklocaties gekeken of de procedures worden uitgevoerd.
 5. Begeleiding naar de VCA bedrijfscertificeringsaudit
  Samen zullen wij met u, indien nodig, de laatste correcties doorvoeren om een succesvolle VCA bedrijfscertificering te realiseren. Bij ons staan kwaliteit en resultaat voorop! Vervolgens kan de VCA bedrijfscertificeringsaudit worden aangevraagd bij een van de hiervoor geaccrediteerde instanties.

Hoe wilt u zich certificeren?

hercertificering

Hercertificeren / voldoen aan nieuwe norm

Hercertificeer uw bedrijf of ga over naar de nieuwe norm van VCA en u heeft weer voor 3 jaar een VCA certificering.

goedkoop en zelf aan de slag

Goedkoop en zelf aan de slag

Kies voor een VCA handboek waarmee u zelf stap voor stap uw bedrijf kunt laten voldoen aan de VCA normen


VCA op maat

Breng uw VCA naar een hoger plan

Wilt u uw VCA naar een hoger plan brengen? met een VCA handboek op basis van processchema's haalt u meer uit VCA. 

VCA totaal

Complete ontzorging en ondersteuning

Wilt u een professioneel VCA systeem, waarbij zoveel mogelijk uit handen genomen wordt?

Aanvullende ondersteuning


Uit de praktijk blijkt dat veel bedrijven nog niet aan alle eisen uit de Arbowet voldoen, zoals een actuele risico-inventarisatie (RI&E) met plan van aanpak, een voorbereiding op calamiteiten, een actuele en complete BHV-organisatie, zorg voor derden, adequate voorlichting en onderricht, enzovoort.

Aangezien deze zaken ook voorkomen in de VCA checklist, zal tijdens het oriëntatiegesprek blijken of u hieraan voldoet. Wanneer u nog niet voldoet aan deze eisen, zullen wij dit meenemen in de offerte. Onze VCA experts kunnen uw bedrijf bijvoorbeeld ook additioneel ondersteunen bij het uitvoeren van de benodigde RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak of wij kunnen aanvullende diensten verzorgen, zoals instructies, toolboxen en coaching.

 

Contact 

Heeft u vragen? Of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen bij uw VCA certificering?
Bel of mail ons. Wij zijn u graag van dienst.


+31 (0) 251 25 46 99