Is VCA verplicht voor ZZP'ers?

Is VCA verplicht voor ZZP?
Het antwoord hierop is ja en nee.

Waarom is VCA verplicht voor ZZP?
Een VCA bedrijfsgecertificeerde (hoofd)aannemer mag alleen een ZZP-er inhuren die voldoende is gekwalificeerd op VGM-gebied en beschikt over het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA-VOL). Indien noodzakelijk voor specifieke uitvoerende werkzaamheden, dient de ZZP-er ook over extra kwalificaties zoals genoemd in de SSVV Opleidingengids, te beschikken.

Is een VCA bedrijfscertificaat verplicht voor ZZP?

Er bestaat geen specifieke VCA voor ZZP. ZZP-ers kunnen geen VCA bedrijfscertifcaat behalen, aangezien zij niet aan alle gestelde eisen kunnen voldoen. Voor een aantal eisen zijn meerdere medewerkers in een bedrijf noodzakelijk. Een Zelfstandige Zonder Personeel heeft namelijk geen onderaannemers, ingehuurden of uitzendkrachten.

Een ZZP-er kan wel als onderaannemer worden ingeschakeld door een aannemer met een VCA bedrijfscertificaat.

Als ZZP-er dient u dan te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U dient te beschikken over een recente Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E);
  • U dient in het bezit te zijn van een persoonlijk VCA VOL certificaat;
  • Alle arbeidsmiddelen en materieel waar u mee werkt moeten goedgekeurd zijn.

De hoofdaannemer toetst dat er wordt voldaan aan de VCA eisen op de werkvloer.

Risico Inventarisatie (RI&E) is ook verplicht voor een ZZP-er

De RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak is een wettelijke verplichting die is vastgelegd in de Arbo-wet en deze geldt voor alle bedrijven en organisaties in Nederland. De risico’s op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) die binnen uw onderneming aanwezig zijn, worden opgenomen in deze RI&E. Maatregelen ter verbetering van een veilige werksituatie worden vervolgens opgenomen in het Plan van Aanpak.

Wij realiseren ons dat het opstellen van een Risico Inventarisatie een relatief grote tijdsdruk op uw onderneming legt. Het kan zijn dat niet alle kennis aanwezig is voor het beantwoorden van alle vragen en onderzoeken van de verschillende risico’s.

De experts van VCA voor bedrijven kunnen u grotendeels ontzorgen bij het opstellen van deze verplichte Risico Inventarisatie en Plan van Aanpak. Vraag hiervoor een vrijblijvende offerte aan. Wij zullen dan deze RI&E opstellen en u een handzaam Plan van Aanpak leveren. Dan voldoet u niet alleen aan de wettelijk gestelde eisen, maar kunt u ook de werkzaamheden verrichten voor de (hoofd)aannemers die VCA gecertificeerd zijn.