Over VCA voor Bedrijven

VCA voor Bedrijven assisteert en begeleidt organisaties bij het behalen van de vereiste of benodigde VCA bedrijfscertificaat. VCA voor Bedrijven is onderdeel van BTCONSUL. Onze visie is om op een duurzame en pragmatische wijze VCA normeisen te implementeren. Door onze op maat gemaakte ondersteuning en ons VCA handboek wordt VCA onderdeel van uw bedrijf. 100% van de door ons begeleidde bedrijven hebben in een keer het VCA bedrijfscertificaat behaald.

BTCONSUL helpt bedrijven met het organiseren en bijhouden van de verplichtingen omtrent diverse wet- en regelgeving. Hieronder vallen, bijvoorbeeld, de Arbowet en wet milieubeheer:

  • Arbowet - Werknemers tot hun pensioengerechtigde leeftijd een zo veilig en gezond mogelijke werkplek te bieden bestaat de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
  • Wet milieubeheer - Om te voldoen aan de overheidseisen met betrekking tot milieuwetgeving moet een bedrijf voldoen aan de eisen die de milieuvergunning stelt en/of volgen uit de activiteitenmelding.


Ook voor managementsystemen, zoals ISO 9001, 14001 en 45001, en opleidingen, zoals veilig hijsen, vorkheftruck en BHV, bent u aan het juiste adres bij BTCONSUL. Bezoek www.btconsul.nl voor meer info.

Succesvol dankzij 5 pijlers

  1. Oog voor resultaat;
  2. Gevoel van verantwoordelijkheid;
  3. 100% betrokkenheid;
  4. Niet bang voor conflicten;
  5. Vertrouwen in elkaar.

Waarom VCA certificering?

We hebben gemerkt dat VCA bijdraagt aan het succes, continuïteit en winstgevendheid van bedrijven. Om positieve resultaten te borgen is het van eminent belang om de werkrisico’s en aansprakelijkheden in te perken. Wij helpen u om te voldoen aan de wettelijke eisen en stellen u in staat om ketenaansprakelijkheid zo nodig te weerleggen. Wilt u op effectieve en succesvolle wijze het VCA certificaat behalen en prolongeren, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Om aan alle normen van de VCA certificering te voldoen werken wij met een volledig en doortastend handboek. Hiermee kunt u pragmatisch invulling geven aan de eisen die voor VCA certificering gesteld worden. Onze methodiek en ons handboek hebben bij vele klanten van ons tot VCA certificering en andere succesvolle resultaten geleid.

Onze werkwijze is pragmatisch, procesgericht en wordt op maat gesneden voor uw bedrijf. Wij ondersteunen u waar nodig volgens een helder plan. Wij kunnen u op weg helpen met ons handboek, maar desgewenst ook de volledige implementatie van VCA in uw bedrijf bewerkstelligen.

Onze medewerkers