VCA 2017 6.0

VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) is voortgekomen uit een in eerste instantie ontwikkeld systeem opgezet door een aantal petrochemische bedrijven. Dat systeem was gebaseerd op de best practices van de petrochemie. Deze checklists werden toegepast met als doel om het aantal ongevallen terug te dringen en de externe veiligheid te vergroten. De oorspronkelijk VCA was gebaseerd op een ISO norm uit 1987 en deze wordt sindsdien continu verbetert.

Regelmatig worden de normeringen geüpdatet en worden er kleine wijzigingen doorgevoerd. In 2017 is de norm herzien en zijn er grote aanpassingen doorgevoerd. Deze keer zijn de aanpassingen ingrijpender. Dat er een nieuwe norm is betekent niet dat de norm uit 2008 niet meer geldig is. De VCA 2017 6.0 norm is begin 2018 gepubliceerd en in april 2018 zijn ook de bijbehorende audit eisen bekend gemaakt.

"Heeft u reeds een VCA bedrijfscertificering, dan is er voor de invoering van de VCA 2017 6.0 een overgangstermijn gesteld van 3 jaar."

Vanaf het jaar 2020 worden er alleen nog maar bedrijfscertificaten afgegeven op de VCA 2017 norm. Stel dat u uw bedrijf eind 2018 wil laten certificeren, dan worden de procedures al zo opgesteld dat de stap naar de nieuwe VCA 2017 6.0 normeisen klein is.

Vanaf het jaar 2020 worden er alleen nog maar bedrijfscertificaten afgegeven op de VCA 2017 norm. Stel dat u uw bedrijf eind 2018 wilt laten certificeren, dan worden de procedures al zo opgesteld dat de stap naar de nieuwe VCA 2017 6.0 normeisen klein is.

Heeft uw bedrijf een VCA 2008 bedrijfscertificaat en weet u niet wat de consequenties voor u zijn met betrekking tot de nieuwe VCA 2017 6.0?

Neem gerust contact met ons op. Wij kunnen een scan uitvoeren om de aanpassingen in kaart te brengen. U weet daarna welke huidige procedures en planningen voldoen, aangepast of aangevuld moeten worden. Onze experts doen dat op een pragmatische wijze. Het streven is altijd om ervoor te zorgen dat de wijzigingen zo min mogelijk ongemak en oponthoud voor u en uw medewerkers opleveren.

"Een groot aantal van de veranderingen in de nieuwe VCA 2017 6.0 norm, hebben wij opgenomen in een overzicht Wijzigingen VCA 2017 6.0."

Wanneer u van onze (ondersteunende) diensten gebruik maakt, zullen wij de wijzigingen al opnemen/benoemen in onze interne audits. Ook zullen wij de aanpassingen voor de jaarplanning bespreken. In de loop van de tijd zullen wij samen met u de procedures wijzigen of aanvullen wanneer noodzakelijk.