VCA checklist

Tijdens de jaarlijkse VCA audit wordt uw bedrijf gecontroleerd aan de hand van de VGM Checklist Aannemers. Het is belangrijk dat u weet hoe de VCA Checklist opgebouwd is. Er zijn bijvoorbeeld mustvragen en aanvullende vragen. Na de VCA check krijgt u te horen of uw VCA bedrijfscertificaat behouden blijft of niet.

Uw weg naar een succesvolle VCA audit
Om VCA gecertificeerd te worden en te blijven, moet uw bedrijf voldoen aan voldoende normeisen vanuit VCA. U moet daarvoor laten zien hoe u invulling geeft, wat u doet en wat u gedaan heeft aan de hand van procedures, omschrijvingen, planningen, registraties en verklaringen. Bekijk welke wegen er zijn naar een succesvolle VCA audit en certificeer uw bedrijf.

Waar bent u naar op zoek?

hercertificeren / voldoen aan nieuwe norm

Hercertificeren / voldoen aan nieuwe norm

Hercertificeer uw bedrijf of ga over naar de nieuwe norm van VCA en u heeft weer voor 3 jaar een VCA certificering.

VCA basis

Goedkoop en zelf aan de slag

Kies voor een VCA handboek waarmee u zelf stap voor stap uw bedrijf kunt laten voldoen aan de VCA norm.

VCA op maat VCA voor bedrijven

VCA certificering op een hoger plan

Wilt u uw VCA systeem naar een hoger plan brengen? Met een VCA handboek op basis van processchema's haalt u meer uit VCA.

VCA totaal VCA voor bedrijven

Complete ontzorging en ondersteuning

Wilt u een professioneel VCA systeem, waarbij zoveel mogelijk uit handen genomen wordt?

Jaarlijkse VCA check aan de hand van VGM Checklist Aannemers


De VCA check vindt een keer per jaar plaats door een geaccrediteerde instelling. Zij doen dit aan de hand van audits. Tijdens de VCA check wordt de VCA Checklist doorgelopen. VCA checklist downloaden [pdf]

 

Normeisen VGM Checklist Aannemers

VCA is onder te verdelen in drie niveaus: VCA*, VCA** en VCA P. De VGM Checklist Aannemers bestaat uit een overzicht met normeisen. VCA* heeft de minste normeisen en VCA P de meeste. Achter elke normeis staat voor welke VCA bedrijfscertificaat of -certificaten die van toepassing is en of dit een must of aanvullende vraag is.

 

Onderverdeling van normeisen in mustvragen en aanvullende vragen

De normeisen van de VGM Checklist Aannemers zijn onderverdeeld in mustvragen en aanvullende vragen. Voor een VCA bedrijfscertificaat moet worden voldaan aan alle bijbehorende mustvragen en voor VCA** en VCA P ook aan een gedeelte van de aanvullende vragen. Hieronder een overzicht van het aantal mustvragen en aanvullende vragen per VCA bedrijfscertificaat, uitgaande van VCA 2017 6.0, de nieuwe norm.

Uitslag VCA Check

Na de VCA check krijgt u te horen of uw bedrijf voldoet aan de normeisen van de VGM Checklist Aannemers. Als de uitslag positief is, blijft uw bedrijfscertificaat geldig. Als de uitslag negatief is, krijgt u tijd om alsnog te voldoen aan de normeisen. De herstelperiode wordt bepaald door de externe auditor. Tijdens deze periode blijft uw VCA bedrijfscertificaat wel geldig.

Voldoen aan de VGM Checklist Aannemers

Om als bedrijf VCA gecertificeerd te blijven, moet u blijven voldoen aan de normeisen van uw VCA bedrijfscertificaat. Wij ondersteunen bedrijven die wegens tijdgebrek, ontbreken aan mankracht of kennis niet in staat zijn tot het volledig managen van de VGM aspecten. Door het ontbreken van deze specifieke kennis en ervaring kunnen organisatorische problemen of non-conformities ontstaan en kunt u niet aantonen dat u voldoet aan de deskundigheidseis vanuit de VCA Checklist. De deskundigen van VCA voor Bedrijven hebben de kennis en methodes om deze problemen en knelpunten binnen uw bedrijf op te sporen en te verhelpen, maar bij voorkeur voorkomen ze deze door een proactieve samenwerking. Bij een samenwerkingsovereenkomst voldoet u meteen aan de normeis borging/adequate niveau van de VGM functionaris. Met de ondersteuning van VCA voor Bedrijven voldoet u altijd aan de VCA normeisen en de Arbo wet.