VCA bedrijfscertificaat behalen

 

VCA voor Bedrijven helpt alle soorten bedrijven met het behalen van een VCA bedrijfscertificaat, van oriëntatie tot en met behoud. Wij hanteren onderstaande stappen.

Stappen voor het behalen VCA bedrijfcertificaat

1. Oriënterend introductiegesprek
Onze VCA expert analyseert samen met u welk bedrijfscertificaat het meest geschikt is voor uw organisatie. Het aantal medewerkers en eventuele meerdere vestigingen is bijvoorbeeld van invloed op de certificering. Aan de hand van de gekozen bedrijfscertificaat kijken we welke vereiste procedures en registraties reeds worden uitgevoerd en over welke VCA relevante bedrijfsdocumenten u al beschikt. Ook zal een voorbeeld van ons VCA handboek worden doorgenomen, zodat u hier al bekend mee wordt.

2. Offerte
Naar aanleiding van de inventarisatie en uw wensen, zullen wij een scherpe offerte uitbrengen.

3. VCA handboek
Een op maat gemaakt VCA handboek zal worden opgesteld en samen met u worden doorgenomen. Op dit moment kunt u starten met bijvoorbeeld het uitvoeren van (startwerk) overleggen en werkplekinspecties. De benodigde formulieren voor deze registraties zijn ook opgenomen in het handboek.

4. Finaliseren handboek en interne VCA audit
Door het werken met het op maat opgestelde VCA handboek, zullen er ongetwijfeld nog een aantal kleine aanpassingen plaatsvinden.
Na drie maanden zullen wij de interne VCA audit uitvoeren. Hierbij controleren wij of uw bedrijf reeds voldoet aan alle VCA normeisen. Hierbij controleren wij o.a. of alle juiste processen aanwezig zijn en ook bekend zijn bij de medewerkers. Ook wordt er op één of meer werklocaties gekeken of de procedures ook worden uitgevoerd.

5. Begeleiding naar certificeringsaudit
Samen zullen wij met u de laatste correcties (indien nodig) doorvoeren om een succesvolle certificering te realiseren. Bij ons staan kwaliteit en resultaat voorop! Vervolgens kan de certificeringsaudit worden aangevraagd bij een van de hiervoor geaccrediteerde instanties.

Aanvullende ondersteuning
Wij merken dat veel bedrijven nog niet aan alle eisen uit de Arbowet voldoen, zoals een actuele risico-inventarisatie (RI&E) met plan van aanpak, voorbereiding op calamiteiten, een actuele en complete BHV-organisatie, zorg voor derden, adequate voorlichting en onderricht, enzovoort. Aangezien deze zaken ook vallen onder de VCA normeisen, zal tijdens het oriëntatiegesprek blijken of u hieraan voldoet. Wanneer u nog niet voldoet aan deze eisen, zullen wij dit meenemen in de offerte. Onze VCA experts kunnen uw bedrijf bijvoorbeeld ook additioneel ondersteunen bij het uitvoeren van de benodigde RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak. Maar ook kunnen wij aanvullende diensten zoals instructies, toolboxen en coaching verzorgen.

Voordelen VCA Bedrijfscertificaat via VCA voor Bedrijven
Alle van de door ons begeleidde bedrijven hebben direct VCA bedrijfscertificaat behaald na certificeringsaudit. Door uw huidige werkwijze te integreren met de VCA normen, stellen wij een praktisch en op maat gemaakt VCA handboek voor u op. Afhankelijk van uw wensen zullen wij u veel werk uit handen nemen bij het opzetten van dit VGM beheerssysteem, maar kunnen u ook in de toekomst blijven ondersteunen bij de uitvoering hiervan.
Na minimaal 3 maanden uitvoeren van de verschillende registraties, kan de certificering worden aangevraagd bij een erkende en onafhankelijke certificatieinstelling.