VCA bedrijfscertificaat en dan?

 

Wanneer VCA voor bedrijven het VGM beheerssysteem bij u heeft opgezet, heeft u ook een jaarplanning ontvangen. Met behulp van deze tool kunt u goed bijhouden welke acties moeten worden ondernomen en wanneer. Wanneer u deze tijdig uitvoert bent u eigenlijk al klaar voor de (volgende) jaarlijkse audit.

De praktijk wijst vaak anders uit. Door drukke werkzaamheden en vakanties komen de noodzakelijke registraties vaak in de knel en worden niet (allemaal en/of volledig) uitgevoerd. Bij (bijna) ongevallen / (milieu) incidenten blijkt vaak, dat men niet voldoende kennis of kunde in huis heeft om deze zaken goed af te handelen. Of men heeft tijd te kort om een toolbox op te zetten en/of te geven.

Dit is ook de reden dat veel van onze huidige klanten gebruik maakt van onze ondersteuning bij het in stand houden van het VCA certificaat. Afhankelijk van het onderhoudscontract komen wij periodiek langs om bijvoorbeeld:

  • de registraties te evalueren,
  • werkplekinspecties op locatie uit te voeren,
  • te ondersteunen bij eventuele ongevals- of andere onderzoeken,
  • interne controles/audits te houden,
  • rapportages te verzorgen

Wij zorgen dat uw VCA-systeem actueel blijft en de her-audits door de certificerende instantie soepel verlopen. Daarnaast voldoet u met onze samenwerkingsovereenkomst meteen aan de kenniseis vanuit VCA-norm voor de VGM-functionaris. Onze deskundige medewerkers worden periodiek bijgeschoold over de laatste wijzigingen in de VCA-norm en de focusgebieden van de externe auditoren. In de praktijk zien wij regelmatig dat het beheer toch meer werk is dan gedacht en dat er enige tijd voor de her-audit weer veel werk moet worden verzet. Door onze aanpak wordt de tijdsbesteding over het jaar verdeeld, heeft u kundige ondersteuning en kost het uiteindelijk minder geld en tijd. Wij kunnen die nazorg door middel van dit onderhoudscontract meteen meenemen in onze offerte indien gewenst, maar maken hiervoor ook graag een afspraak om dit toe te lichten of te bespreken.